תמונת השבוע
"אופנים" אקריליק, זהר שרביט
פרסומים נוספים

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ד.נ. אפריים 44820,
טלפון:03-9366915,
פקס:03-9367419,
barkan_kehila@bezeqint.net